(abajo en castellano)

Gutxienez 6 talde ari gara irakasle falta pairatzen Txurdinaga Lanbide Heziketan. Ikasturte has zenetik bete ez den lanaldi erdiko plaza bat eta asteak bete gabe daraman aitatasun baja bat dago. Lehen erronka eta azterketak hurbiltzen dira, eta ezer gertatu ez balitz bezala ebaluatu nahi gaituzte, batzuek hiruhileko osoan teoriako klaserik izan ez dugunean eta beste batzuk hasierako aste gutxi batzuetan bakarrik jaso ditugunean klase horiek. Burugabekeria da.

Arantxa Tapia sailburuak esan zuen “Lanbide Heziketa lehen mailako apustua dela Euskadin, eta aukera ugari eta lanpostu ugari sortzen dituela”. Baina, egia esan, Eusko Jaurlaritza da egoera honen arduradun zuzena, berdina errepikatzen baita EAEko zentro gehiagotan. LH publikoa erabat bazterturik uzten du, eta aplikatzen dituen murrizketek, plazarik ezak eta kudeaketa txarrak pribatizazioa eta hezkuntza pribatuaren negozio handia bultzatzen dute.

Honek ezin du horrela jarraitu. Oinarrizko zerbait eskatzen dugu: irakasleak izatea eta hezkuntza publiko duin baterako dugun eskubidea!

Esan behar dugu, halaber, ez garela soilik ikasleak konponbiderik ematen ez zaigunak. Nork zuzenduko ditu irakaslerik ez dagoen irakasgaien azterketak eta erronkak? Lan karga hori bere gain hartzera behartuko al dira gainerako irakasleak? Gure irakasleek oso lan baldintza prekarioei egin behar diete aurre, hala nola, interinitate izugarriari, eta, gainera, lehen pertsonan pairatzen dituzte langile faltaren ondorioak.

Urriaren 8an, ostirala, eserialdia 12: 00etan azken solairuan

Ikastetxeko zuzendaritza-taldeak mezu bat bidali zigun urriaren 5ean, talde batek irakasle-faltagatik kexa formal bat aurkeztu eta gutxira. Ziurtatu zuten ikastetxea ahalik eta kudeaketa gehien egiten ari dela, Hezkuntza Sailaren menpe zeudela eta ulermena eskatzen zigutela. Baina, egia esan, ikasleok asteak daramatzagu alternatibarik gabe. Idazkiek eta deiek ez badute balio, Hezkuntza presionatzeko modu bakarra antolatuz eta gure borroka zabalduz izango da.

Horregatik, ikasleok protesta egingo dugu urriaren 8an, ostirala, 12: 00etan, institutuan eserialdi bat eginez. Gure helburua protesta egitea da, Eusko Jaurlaritzari eskatzeko bere erantzukizunak bete ditzala eta plazak berehala bete ditzala.

Gainerako ikasleen eta irakasleen babesa eta elkartasuna eskatzen dugu gure aldarrikapen justuak zabaltzeko. Horrela, antolatuta eta gure indarretan konfiantza izanda, egungo egoerari buelta eman diezaiokegu. Borrokak aurrera jarraitzen du! Zatoz eta parte hartu!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La FP pública en situación de emergencia: Faltan profesores en el instituto ¡Basta de abandono de la FP pública! ¡Gobierno Vasco, solución ya!

Al menos 6 grupos estamos sufriendo la falta de profesorado en el Txurdinaga FP. Hay una plaza a media jornada que no ha ocupado ningún profesor este curso, y además una baja por paternidad que lleva semanas sin cubrirse. El primer reto y los exámenes se acercan y se pretende evaluarnos como si nada cuando unas hemos tenido apenas unas semanas -y otras ni un solo día- de teoría en todo el trimestre. Es todo un despropósito.

La consejera Arantxa Tapia decía que “la Formación Profesional es una apuesta de primer nivel que crea múltiples oportunidades y numerosos puestos de trabajo en Euskadi”. Pero la realidad es el Gobierno Vasco el responsable directo de que esta situación se repita en más centros en la CAPV. Abandona totalmente la FP pública y con sus recortes, falta de plazas y su mala gestión favorece la privatización y el gran negocio de la privada.

Esto no puede seguir así. Exigimos algo básico: ¡Tener profesores y nuestro derecho a una educación pública digna!

También tenemos que decir que no sólo las estudiantes nos encontramos sin ningún tipo de solución. ¿Quién corregirá los exámenes y los retos de las asignaturas en las que no hay profesor? ¿Se va a forzar al resto de profesores a asumir esta carga de trabajo? Nuestro profesorado se enfrenta a condiciones laborales muy precarias como la alta interinidad, y además sufre en primera persona las consecuencias de la falta de personal.

Viernes 8 de octubre a las 12 sentada en la última planta

El equipo directivo del centro nos mandó un correo el 5 de octubre, poco después de que un grupo presentara una queja formal por la falta de profesorado. Aseguraban que el centro está haciendo “todas las gestiones posibles”, que dependían del Departamento de Educación y nos pedían comprensión. Pero, sinceramente, las estudiantes llevamos semanas sin ninguna alternativa. Si los escritos y las llamadas no sirven, la única forma de presionar a Educación será con la organización y difundiendo nuestra lucha. Por ello las alumnas protestaremos el viernes 8 de octubre a las 12 con una sentada en el instituto. Nuestro objetivo es protestar para exigir al Gobierno Vasco que cumpla con sus responsabilidades y cubra las plazas de inmediato.
Pedimos el apoyo y la solidaridad del resto de estudiantes y también profesorado para difundir nuestras justas reivindicaciones Así, organizadas y confiando en nuestras fuerzas, podemos darle la vuelta a nuestra situación actual. ¡La lucha continúa! ¡Ven y participa!

 

Emakume Aske eta Borrokalariak

Eraiki gurekin feminismo antikapitalista eta iraultzailea

Catalá y Castellano

logoIR

Jarrai gaitzazu