3+2 dekretua edo nola bota unibertsitatetik langileen seme-alabak

wert garmendioPPren Gobernuak eta Jose Ignacio Wert Hezkuntza Ministro lotsagarriak gazteen eta langileen lorpen garrantzitsuenetako batekin amaitu nahi dute: goi mailako formakuntzarako sarbidea familien gehiengoarentzat. Ikasketak dirua zutenek bakarrik egin ahal zituzten eredura itzuli nahi dute, eta horretarako arrazoia oso argia da: goi mailako formakuntzara gutxiengo pribilegiatu bat bakarrik bideratu nahi dute, hauek baitira lanpostu onak bermatuta dituzten bakarrak. Gainontzekoentzat, gehiengoa, langabeziaz eta prekarietatez betetako etorkizuna prestatzen dute, eta, horrela, goi mailako ikasketak izateko eta kualifikazio on bat edukitzeko aukera kenduz, edozein lanpostu onartu behar izango dugun edo zuzenean langabezia zerrendara joan beharko dugun etorkizunera botatzen gaituzte.

Helburu nagusi honekin landu dituzte beren plan eta hezkuntza erreforma guztiak. Unibertsitatean orain dela urte batzuk hasi ginen erasoak jasaten: tasak %66raino iritsi ziren, beken kopuruak murrizketa handia jasan du eta hauek lortzeko betebeharrak gogortu egin dira. Neurri hauen ondorioz 45.000 ikasle unibertsitatetik kaleratu dituzte dirua ez edukitzeagatik. Baina unibertsitate publikoa suntsitzeko helburuak abiadura bizian jarraitzen du. Moncloatik bota baino lehen plan elitizatzaileak ahal den urrutien eraman nahi dituzte.  

Nola eragingo die 3+2 dekretuak ikasleei?

3+2 dekretuak irakaskuntza unibertsitarioaren estruktura erabat aldatu nahi du. Errealitatean, lege berri baten inplikazioak ditu, baina ahal den hots gutxien ateratzeko eta erdi gordeka eta ahal den azkarren onartzeko, PPk dekretuz inposatu nahi izan du, 2015eko irailetik aplikatzeko, hau da, hurrengo ikasturtearen hasieratik.

Graduen balio-galtzea: lau urtetik hirura pasako dira eta lan merkatuan ezerezean geratuko dira

Gaur egungo graduak lau urtetik hirura pasatzea da oinarrizko aldaketa. Dekretuak azaltzen duenez, izaera “basikoa” eta “orokorra” izango du, hau da, ez dira nahikoa izango beharrezko kualifikazio bat lortu eta kualifikazio altuko lanbide bat betetzeko: abokatua, kazetaria, ingeniaria, erizaina... Kualifikazio “espezializatu” hori lortzeko —dekretuko textuaren arabera— beharrezkoa izango da master bat egitea. Masterren iraupena urte batetik bira pasako da, honek suposatuko duen gastu ekonomikoarekin.

Lan merkatuan baliozko titulu bat lortzeko bi urteko masterra ordaindu beharko da gehiengoarentzat ordainezina izango den prezioekin

Honek dakarrenaz ideia bat egiteko, unibertsitate publikoetan eskaintzen diren masterren gaur egungo prezioak hartu ditzakegu adibide bezala. Adibidez, Madrilgo Complutense Unibertsitatean (ikasle kopuruan aurrenekoa da) urte bateko masterren kostua urteko 4.000 eta 7.000 euro artekoa da. Dekretu berriarekin, lan merkatuan errekonozitua izango den unibertsitate titulua lortzeko, bi urteko masterrak ordaindu beharko ditugu eta honen prezioa 8.000 eta 14.000 euro artekoa izan daiteke. Horrela garbi dago gutxiengo pribilegiatu batek bakarrik izango duela unibertsitate ikasketak ordaintzeko aukera, 20.000 eurora ere iritsi baitaiteke hauen gastua.

Hainbat gradu kendu eta milaka irakasle kaleratuko dituzte

Gaur egungo graduak izaera basiko eta orokorra izango duten hiru urteko gradu berrietara pasatzean, gaur egungo graduak adar bereko beste gradu batzuekin fusionatuko dira, eta horrela gaur egun dauden asko desagertu egingo dira.

Beste aldetik, erreforma honek ondorio larriak eragingo dizkie irakasleei. Gaur egun dagoeneko graduetako eta masterreko ikasleen artean harresi ekonomiko handia badago (1,4 milioi unibertsitate ikasleetatik 100.000 bakarrik dira, gaur egun, master bat ikas ahal dezaketenak), erraza da ikustea irakasle asko soberan geratuko direla graduetan ikasturte oso bat kentzean. Zer gertatuko zaie gaur egun 325.000 ikasleri klaseak ematen ari zaizkien irakasleei? Urte batzuetan unibertsitateko milaka irakasle kaleratuko dituzte.

Zein ikasle kaltetuko ditu 3+2 dekretuak?

Dekretua indarrean urte honetako irailean sartuko den arren, kaltetu bakarrak ez dira izango unibertsitatean datorren ikasturtetik aurrera hasten direnak; gaur egun ikasten ari direnak ere eragingo ditu. Lehenagotik 4tik 3 urtera pasako diren graduak hasi zituzten ikasleei ere aplikatuko zaie dekretu hau. Hau da, bigarren ikasturtean bazaude baina zure gradua 3 urtekoa izatera pasatzen da, dekretu berria aplikatuko zaizu.

Hau nahikoa ez balitz, graduko tituluen balio-galtzeak dagoeneko graduatuta eta lizentziatuta daudenei eragingo die, gradu tituluak edo lizentziaturak balio gutxiago izango baitu lan merkatuan. Gehiengoak ez dugun “espezializazio” master bat eskatuko zaigu.

Ezin dugu onartu! Unibertsitate publikoaren elitizazioari ez!

3+2 dekretua oso eraso larria da, unibertsitate publikoaren aurkako benetako lehergailua. Aplikatzen bada, langileen seme-alabentzat, hau da, gehiengo handiarentzat, unibertsitateko ateak behin betiko itxiko dira. Orain dela hainbat hamarkadetako unibertsitatea etorriko da, ikasketak egiteko aukera sektore aberatsenek bakarrik zuten garaikoa. Langile familietatik eta auzo apaletatik gatozenoi, gure gurasoak edo anai-arrebak langabezian ditugunoi, unibertsitatean ikasi ahal izateko eskubidea kenduko zaigu.

Ikasle Sindikatutik uste dugu, neurri honek bakarrik erantzun sendoena merezi duela hezkuntza komunitate osoaren partetik. Baina dekretu hau azken urteetan hezkuntza publikoaren aurka eraman den erasoei gehitu zaie: 7.000 milioi euroko murrizketa, 32.000 irakasle kaleratzea, hezkuntzako LOMCE kontrarreforma frankista aplikatzea.

Indar osoz erantzuteko unea da. Horregatik da beharrezkoa ikasleek eta irakasleen sindikatuek —ELA, LAB, UGT, CCOO, STEILAS— eta gurasoen erakundeek —EHIGE, CEAPA— kaleak betetzea hezkuntza komunitate osoaren 72 orduko greba orokor berri batekin.

Unibertsitatearen pribatizazioari ez!

3+2 dekretuari ez!

Borroka da bide bakarra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El decreto 3+2 significa: eliminación de carreras, devaluación del título de grado, costes inasumibles para la mayoría y despidos masivos del profesorado

El decreto 3+2 o cómo echar de la Universidad a los hijos de trabajadores

El Gobierno del PP y su lamentable Ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, quieren acabar con una de las conquistas más importantes para los jóvenes y los trabajadores: el acceso a la formación superior para la inmensa mayoría de las familias. Quieren volver al modelo en el que solamente quien tenía dinero podía estudiar y el motivo para ello es muy claro: quieren que sólo una minoría de privilegiados pueda acceder a la formación superior porque son los únicos que tienen garantizados los buenos puestos de trabajo. Para los demás, la inmensa mayoría, preparan un futuro de paro y precariedad y así, al quitarnos la posibilidad de acceder a estudios superiores y de tener una buena cualificación, nos arrojan a un futuro en el que tengamos que aceptar cualquier trabajo en cualquier condición si no pasar directamente a las listas del paro.

Con esta línea maestra han elaborado todos sus planes y reformas educativas. En la Universidad hace varios años que sufrimos los efectos del aumento de hasta el 66% de las tasas, al mismo tiempo que se ha venido produciendo una considerable reducción de la cuantía de las becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas. Estas medidas ya han provocado la expulsión de 45.000 estudiantes de la Universidad por no tener dinero, pero su carrera por destruir la Universidad Pública continúa a toda prisa para poder llegar lo más lejos posible en sus planes elitizadores antes de que les echemos de la Moncloa.

Cómo afectará el decreto 3+2 a los estudiantes

El decreto 3+2 pretende cambiar la estructura de las enseñanzas universitarias por completo. Tiene en realidad las implicaciones de una nueva ley, pero para hacer el menor ruido posible y aprobarla a escondidas y con la mayor celeridad, el PP ha querido imponerla por decreto, para que se aplique a partir del mes de Septiembre de 2015, es decir, desde el comienzo del curso que viene.

Devaluación de los grados: pasarán de cuatro a tres años y se convertirán en papel mojado en el mercado laboral

El cambio fundamental radica en que los actuales grados, que constan de cuatro años pasarán a tres. Según explica el decreto estos tendrán un carácter “básico” y “generalista”, es decir que no serán suficientes para adquirir la cualificación necesaria para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral como abogado, periodista, ingeniero, enfermero... Para obtener esa cualificación “especializada” – según el texto del decreto - será necesario cursar un máster que pasará de la duración actual de un año a dos años, con el correspondiente desembolso económico.

Para obtener un título válido en el mercado laboral habrá que pagar dos años de máster a precios inasumibles para la mayoría.

Para hacernos una idea de lo que supone esto, podemos tomar como ejemplo los precios actuales de los masters que se ofertan en universidades públicas. El coste, por ejemplo, de los masters de un año en la Universidad Complutense de Madrid, la primera en número de alumnos, oscila entre 4.000 y 7.000 euros anuales. Con el nuevo decreto tendremos que afrontar el pago de dos años de máster que pueden oscilar entre 8000 y 14000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido en el mercado laboral. Así está claro que será tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los estudios universitarios que podrán ascender tranquilamente a más de 20.000 euros.

Se suprimirán grados y se despedirá a miles de profesores.

El paso de los grados actuales a los nuevos grados de tres años de carácter básico y general, supondrá que muchos de los grados actuales se fusionen con otros de la misma rama, con lo cual se suprimirán muchos de los que existen actualmente.

Por otro lado, esta reforma tendrá también efectos devastadores entre el profesorado. Si actualmente ya existe una clara barrera económica entre los estudiantes de grado y máster por los precios que supone (del 1,4 millones del total de estudiantes universitarios, sólo son en torno a 100.000 son los que actualmente pueden estudiar un máster), es fácil hacerse una idea que cuántos profesores sobrarán cuando se suprima un curso entero en los grados. ¿Qué pasará con los profesores que imparten actualmente su materia a unos 325.000 estudiantes? En unos años se procederá a despedir a miles de profesores de la Universidad.

¿A qué estudiantes afectará el decreto 3+2?

Aunque la entrada en vigor del decreto será en Septiembre de este año, los afectados no serán sólo los que comiencen la Universidad a partir del próximo curso, sino también los que ya están estudiando actualmente. Este decreto se aplicará a los estudiantes que anteriormente hubiesen comenzado grados que vayan a cambiar de 4 a 3 años. Es decir, que si estás en segundo curso pero tu grado pasa a ser de 3 años, se te aplicará el nuevo decreto.

Por si esto no fuera suficiente, el efecto de devaluación del título de grado afectará también al conjunto de los ya graduados y licenciados, ya que la consideración del título de grado o licenciatura tendrá menos validez en el mercado laboral y se nos exijirá un máster de “especialización” que la mayoría no tenemos.

¡No lo podemos permitir! ¡No a la elitizacíón de la Universidad Pública!

El decreto 3+2 es un ataque gravísimo, una auténtica bomba contra la Universidad pública. Si éste se llega a aplicar, supondrá el cierre definitivo de las puertas de la Universidad para los que somos hijos de trabajadores, es decir, para la inmensa mayoría. Se volverá a la Universidad de hace décadas, cuando sólo los sectores más adinerados, tenían acceso a la misma. A los que provenimos de familias obreras, de barrios humildes, a los que tenemos a nuestros padres o hermanos en paro se nos negará el derecho a poder estudiar en la Universidad.

Desde Ikasle Sindikatua pensamos que sólo esta medida, merece una respuesta de la mayor contundencia por parte de toda la comunidad educativa. Pero lo cierto es que este decreto se une a los recortes de 7.000 millones de euros que ya se han llevado a cabo en la escuela pública en los últimos años, al despido de 32.000 profesores, a la aprobación de la contrarreforma franquista de la educación – LOMCE-.

Es el momento de responder con toda la fuerza. Por eso es necesario que tanto los estudiantes como los sindicatos del profesorado – ELA, LAB, CCOO, UGT, STEILAS y las organizaciones de padres – EHIGE, CEAPA – volvamos a llenar las calles en una nueva huelga general de 72 horas de toda la comunidad educativa.

¡No a la privatización de la Universidad!

¡No al decreto 3+2!

¡La lucha es el único camino!

Emakume Aske eta Borrokalariak

Eraiki gurekin feminismo antikapitalista eta iraultzailea

Catalá y Castellano

logoIR

Jarrai gaitzazu